Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U bent vrij om het te helemaal door te lezen. In kort wil ik u aangeven dat de eventuele gegevens die ik van u en door u krijg bij mij in veilige handen zijn.

Gebruiker van deze privacyverklaring, tevens verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG ben ik, Ester Rademaker eigenaresse van Stralende Ster kinderyoga, gevestigd in Bergschenhoek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66537479.

Persoonsgegevens

Uw contactgegevens (zoals naam, e-mail, adres, telefoonnummer en social media accounts) zijn voor mij en voor mij alleen. Ik gebruik deze om contact met u te houden over de weg die wij samen gaan als Ester van Stralende Ster  en cliënt van Stralende Ster.
Ik vraag alleen naar uw contactgegevens nadat u ja hebt gezegd op met mij werken. Ziet u er na een oriëntatie van af dan is dat prima. Dan verdwijnen uw eventuele gegevens uit mijn systeem.

Verwerken persoonsgegevens

Mocht u  ja zeggen op werken met mij (of het nu om coaching,workshops, kinderyoga of wat voor samenwerking dan ook) dan zal ik u om meer gegevens vragen. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. En mocht het eens nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van u doorgeef dan is dat uiteraard alleen met uw toestemming.

Beveiliging

Bij wet wordt van mij verlangd dat ik uw gegevens bescherm. Dat doe ik.

Ik werk met het zakelijke pakket van Google. Ik sla mijn documenten en administratie op in Google Drive File Stream. Ik mail met het programma Gmail. Met Google heb ik een gebruiksovereenkomst afgesloten en Google voldoet aan de AVG eisen.

Mijn boekhouder verwerkt mijn facturen vanuit een gedeelde Google Drive File Stream map. Ook hij heeft een gebruiksovereenkomst afgesloten met Google.

Alles wat wij via WhatsApp of Facebook Messenger bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij Ja op zeiden als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en computer. Deze zijn beveiligd met een code. Ik gebruik deze programma’s alleen i.v.m. het maken of afzeggen van een afspraak en schrijf daar geen privacy gevoelige informatie over uw kind.

Mijn site (www.stralendester.com) is een etalage, alleen voor eenzijdig verkeer. Ik schrijf en u leest. U kunt daar geen interactie met mij hebben en ik sla daar ook niets van u op. Ik ben bij een van de betrouwbaarste servers die er zijn en vertrouw op de bescherming van gegevens door Argeweb. Mijn website plaatst voor zover ik weet, geen cookies.

Google Analytics

Stralende Ster gebruikt Google Analytics. Dit programma volgt het bezoekersgedrag en gebruikt, first-party cookies. Veel diensten gebruiken deze cookies en zo wordt de interactie en informatie van bezoekers in kaart gebracht. Het gaat bijvoorbeeld over het tijdstip van het bezoek en of de bezoeker mijn website eerder heeft bezocht.Google kan zien welke website jij bezocht, voorafgaand aan het bezoek aan mijn site. Deze gegevens worden opgeslagen, maar niet automatisch gedeeld met andere domeinen.

Mocht je meer informatie willen over jouw privacy met betrekking tot Google Analytics, bij deze een link.(https://support.google.com/analytics/answer/6004245). Daarnaast is het moeilijk om je volledig af te melden zodat jouw bezoekersgedrag niet langer bij Google Analytics zal worden geregistreerd. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en).

Niet digitale gegevens

De dingen die ik opschrijf tijdens onze sessie, of dingen die u of uw kind maakt bij mij, bewaar ik in een afgesloten kast. Alleen ik weet waar de sleutel verstopt is.

U mag er dus gerust op zijn dat ik niets van jouw persoonlijke gegevens deel met anderen zonder uw toestemming. Tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt, of er een gerechtelijk bevel voor is.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar

Omdat we al genoeg te bewaren hebben in het leven zal ik uw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is. Uiteraard houd ik me aan de wettelijke en fiscale verplichtingen zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen. Maar verder zal ik gegevens van u niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het werk dat ik met u doe.

Uw rechten
Ik respecteer uw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heeft ten alle tijd. U mag me hierover altijd aanspreken.

[terug naar boven]